Αστική Ευθύνη

Αστική ευθύνη, έχουμε όλοι μας, για λάθη ή παραλείψεις μας, που θα προκαλέσουν ζημία σε τρίτους.

Παράδειγμα, είναι η αστική ευθύνη του οδηγού ενός αυτοκινήτου, ο οποίος μπορεί να προκαλέσει ατύχημα και να αντιμετωπίσει οικονομικές απαιτήσεις από τρίτους.

Αστική ευθύνη μπορεί να έχουμε και κατά την εξάσκηση ενός επαγγέλματος π.χ λογιστή, ιατρού κ.λ.π, για λάθη ή παραλήψεις τους κατά την εξάσκηση του επαγγέλματος τους.

Share