Υγιείς εργασιακές σχέσεις

 

Αποτελεσματική διοίκηση ανθρωπίνου δυναμικού, μέσα από υγιείς εργασιακές σχέσεις

Οι υγιείς εργασιακές σχέσεις, είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο βασίζεται, τόσο η διοίκηση του ανθρωπίνου δυναμικού, όσο και η όλη λειτουργία της επιχείρησης.

Οι εργασιακές σχέσεις, είναι οι σχέσεις που αναπτύσσονται μέσα στον εργασιακό χώρο και όχι μόνο. Αυτό σημαίνει, ότι και εξωτερικές δραστηριότητες της επιχείρησης, όπως σεμινάρια, εκπαιδευτικές εκδρομές, εκδηλώσεις επιβράβευσης προσωπικού και πολλά άλλα, θα μπορούσαν να ενδυναμώσουν τις σχέσεις αυτές ή αντίθετα να τις εξασθενήσουν, αν γίνει κάποιος λάθος χειρισμός.

Ο σωστός μάνατζερ όμως, ο οποίος θα πρέπει εκτός των άλλων, να διαθέτει και φαντασία, ώστε πάντα, τόσο η εσωτερική, όσο και η εξωτερική δραστηριότητα της επιχείρησης, να είναι πάντα παραγωγική, αποτελεσματική και να δυναμώνει τους δεσμούς, ανάμεσα στα μέλη της ομάδας.

Είναι οι σχέσεις μεταξύ των υπαλλήλων της επιχείρησης, αλλά και μεταξύ των υπαλλήλων της εταιρείας και της διοίκησης της επιχείρησης, η οποίοι πρέπει να αποτελούν, μια ενιαία, αρραγή και αποτελεσματική ομάδα, όπως αναφέρθηκε παραπάνω.

Ας φανταστούμε την κάθε επιχείρηση σαν ένα οικοδόμημα. Τα θεμέλια του είναι οι εργασιακές σχέσεις.  Οι σωστές εργασιακές σχέσεις, θα καθορίσουν την βιωσιμότητα της επιχείρησης , αλλά και την πορεία της. Το χτίσιμο των σωστών εργασιακών σχέσεων, ξεκινά πολύ νωρίς, πριν ακόμη η εταιρεία στελεχωθεί, με τις προσλήψεις που γίνονται. Οι προσλήψεις αυτές θα πρέπει να συνάδουν πλήρως με την  κουλτούρα της επιχείρησης. Θα πρέπει μάλιστα να την ενισχύουν στην πορεία, σε κάθε βήμα ανάπτυξης της επιχείρησης.

Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι, σωστές εργασιακές σχέσεις είναι οι σχέσεις που καλλιεργούνται, αναπτύσσονται και εξελίσσονται, με σκοπό την ανάπτυξη της επιχείρησης , την βιωσιμότητα της και την επίτευξη όλων των στόχων της.

Όλα κρίνονται από το αποτέλεσμα, ομοίως και οι εργασιακές σχέσεις, που μέσα από μία σωστή και κατανοητή διαδικασία, ο μάνατζερ θα περάσει στο προσωπικό της επιχείρησης.

Συμπέρασμα, το καλό κλίμα των εργασιακών σχέσεων, θα πρέπει να εμπνέει και να διαπνέει, όλους τους εργαζόμενους στην εταιρεία, τόσο στην εργασιακή, όσο και στην προσωπική τους ζωή, σε μικρότερο βαθμό βέβαια, γιατί ένα άσχημο εργασιακό περιβάλλον, εύκολα μεταφέρεται και στο σπίτι, ή και το αντίθετο.

Σκούρτας Κωνσταντίνος

Share