Ψυχολογία των επιχειρήσεων

Η επιχείρηση είναι ένας ζωντανός οργανισμός, ένας οργανισμός όπως εσείς και εγώ, ένας οργανισμός όμως, που αποτελείται όχι από μεμονωμένα άτομα αλλά από πολλά άτομα, πολλές προσωπικότητες, οι οποίες πρέπει να δουλέψουν αρμονικά μεταξύ τους και να φέρουν αποτέλεσμα, που δεν είναι άλλο από τη βιωσιμότητα της επιχείρησης αρχικά, το κέρδος και την εξέλιξη της επιχείρησης αργότερα.

Η ψυχολογία της επιχείρησης έχει να κάνει με τις εργασιακές σχέσεις, τόσο μεταξύ των στελεχών όσο και μεταξύ των υπαλλήλων της εταιρείας.

Είναι καθαρά θέμα ηγεσίας της εταιρείας πρώτιστα, αλλά και της διοίκησης δευτερευόντως.

Η ψυχολογία της εταιρείας είναι σαν μία οικοδομή. Αρχίζει να χτίζεται από την επιλογή του προσωπικού και το κατά πόσο οι μελλοντικοί συνεργάτες θα κατανοήσουν και θα συνεισφέρουν στον σκοπό της επιχείρησης.

Στην συνέχεια θα πρέπει να γίνει σωστή κατανομή αρμοδιοτήτων, οργανόγραμμα, το οποίο θα περιγράφει ακριβώς τον ρόλο του εργαζομένου μέσα στην εταιρεία. Αυτό θα επιταχύνει την δουλειά της επιχείρησης και θα την προφυλάξει από μελλοντικές συγκρούσεις μεταξύ των υπαλλήλων λόγω μη κατανόησης του ρόλου τους.

Στην συνέχεια θα πρέπει να υπάρξει συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού πάνω στον σκοπό της εταιρείας, ώστε όλοι να κατανοήσουν πρώτα απ’ όλα τον σκοπό, κατόπιν τους στόχους, τωρινούς και μελλοντικούς αλλά και τα οφέλη που θα έχουν από την συνεργασία τους με την εταιρεία.

Επίσης η ψυχολογία των επιχειρήσεων έχει να κάνει με τα κίνητρα παραγωγικότητας που δίνονται στους εργαζομένους, την ηθική και υλική επιβράβευσή τους και γενικότερα με την αναγνώριση και ικανοποίηση του προσωπικού μετά από κάθε επίτευξη ενός στόχου.

Άρα στην ψυχολογία των επιχειρήσεων πρωταρχικό αλλά και καθοριστικό ρόλο για το προσδοκώμενο αποτέλεσμα είναι το χτίσιμο σωστών σχέσεων, αλληλοκατανόησης και αλληλοσεβασμού μεταξύ διοίκησης και στελεχών της επιχείρησης.

Η ψυχολογία μετουσιώνεται σε παραγωγικότητα, η παραγωγικότητα μεταφράζεται σε καλύτερο εργασιακό περιβάλλον, το καλύτερο περιβάλλον μεταξύ των εργαζομένων οδηγεί στην κερδοφορία αλλά και την ανάπτυξη και εξέλιξη της επιχείρησης.

Όλα λοιπόν είναι αλληλένδετα και κάθε βήμα στην οικοδόμηση σωστής ψυχολογίας θα οδηγήσει στην ευημερία όλων, στις καλές σχέσεις μεταξύ διοίκησης και προσωπικού και τελικά στην εξέλιξη της εταιρείας, του οργανισμού αυτού που συνθέτει την εικόνα μιας κοινωνίας, μιας χώρας, μιας νοοτροπίας, μιας οικονομίας.

Σκούρτας Κωνσταντίνος

Share