Είσαι ικανός ή αποτελεσματικός

Αναμφίβολα, ικανοί είμαστε σχεδόν όλοι μας. Την ικανότητά μας αυτή όμως θα πρέπει καταρχήν να την συνειδητοποιήσουμε και να την καλλιεργήσουμε όσο μεγαλώνουμε.

«Read More»
Share