Είσαι ικανός ή αποτελεσματικός

Αναμφίβολα, ικανοί είμαστε σχεδόν όλοι μας. Την ικανότητά μας αυτή όμως, θα πρέπει καταρχήν να την συνειδητοποιήσουμε και να την καλλιεργήσουμε, όσο μεγαλώνουμε.

Είναι το ταλέντο, το οποίο μας έδωσε η φύση και ο Θεός και το οποίο θα μας κάνει ξεχωριστούς κάποτε.

Έχουμε λοιπόν μια προστιθέμενη αξία, κάτι το οποίο μας διαφοροποιεί και κάτι το οποίο, θα αξιοποιήσουμε για να προσφέρουμε στον εαυτό μας και την κοινωνία.

Αυτό όμως από μόνο του δεν αρκεί, έχουν χαθεί πάρα πολλά ταλέντα, τα οποία είτε έχουν αναλωθεί σε λάθος δρόμο είτε δεν αξιοποιήθηκαν αρκετά στην πορεία.

Θα πρέπει λοιπόν, να μετατρέψουμε την ικανότητά μας αυτή σε αποτελεσματικότητα, η οποία θα μας οδηγήσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα, την επιτυχία και την ολοκλήρωση.

Αυτή η αποτελεσματικότητα, είτε διδάσκεται από έναν ειδικό, σε αυτό που θέλουμε να πετύχουμε, είτε καλλιεργείται από εμάς που έχουμε συνηδητοποιήσει ότι θέλουμε να πετύχουμε.

Λάθη θα γίνουν πολλά στην πορεία, λάθη τα οποί θα μας διδάξουν να γίνουμε καλύτεροι. Μόνο μην τα παρατήσουμε εξαιτίας αυτών των λαθών, τα οποία, λάθη, στην ουσία μας φέρνουν πιό κοντά στο επιθυμητό αποτέλεσμα, βάσει στατιστικής!

Για αυτό, πάρτε την πρωτοβουλία των κινήσεων τώρα, σηκώστε τα μανίκια και εργαστείτε για καλό δικό σας, αλλά και της κοινωνίας, η οποία ούτως ή άλλως θα αναγνωρίσει την προσφορά σας!

Σκούρτας Κωνσταντίνος

Share